Kurs instruktorski o specjalności wspinaczka sportowa – AWF Wrocław

Centrum doskonalenia kadr Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu organizuje kurs na instruktora sportu o specjalności wspinaczka sportowa.

Część specjalistyczna obejmuje zajęcia o charakterze wspinaczkowym (sposoby wspinania, metodyka szkolenia wspinaczkowego, zasady prowadzenia zajęć z młodzieżą itp. 100 godz.). Zajęcia w skałach (dwa spotkania, łącznie 40 godz.). Łącznie 140 godz. plus, zaliczenie dwóch praktyk instruktorskich (staży).

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 18 lat oraz posiadanie średniego wykształcenia.
 • Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej
 • Absolwenci AWF-ów – wydziałów Wychowania Fizycznego
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
 • Ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego składającego się z dwóch części:1. Praktycznej – próba przejścia drogi wspinaczkowej na sztucznej ścianie z dolną asekuracją o trudnościach VI.3 OS (ocena będzie również obejmowała technikę wspinania oraz asekurację).

  2. Teoretycznej – test, lub pytania otwarte sprawdzające wiedzę z zakresu wspinaczki sportowej.

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność: 1300 zł (przedpłata 200 zł i jedna rata).

Andrzej Beno

Tagi: • Komentarze na forum Dodaj swój wątek

  Kurs instruktorski o specjalności wspinaczka sportowa - AWF Wrocław [5]
  No i poszedłbym na taki kurs, ale "Termin rozpoczęcia: po…

  8-03-2009
  xtonyx
  07-03 Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie
  Agencja Trekking Sport www.trekking.com.pl
  10-03 Zimowy kurs wspinaczkowy
      COS - PZA "Betlejemka"
  09-03 Szkolenie - alpinizm klasyczny zimą
  Agencja Trekking Sport www.trekking.com.pl
  07-03 Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej
  Free Climbing - Szkoła Wspinania - Rafał Pietrasiak